Choď na obsah Choď na menu
 


Kalendár akcií

Akcie  plánované  v školskom roku 2017/2018

SEPTEMBER - Detská olympiáda, Drakiáda - púšťanie šarkanov, Dni mesta Snina

OKTÓBER -  predplavecká príprava, jesenné variácie, exkurzia k hasičom,stomatohygiena-projekt, Pre Váš úsmev starkí milí - vystúpenie pre starých rodičov, divadelné predstavenie BABADLO

NOVEMBER -  Zlatá vareška - ochutníáka zdravých jedál, návšteva v ÚSS Nádej, Na Luciu - ľudové tradície

DECEMBER -  hudobné predstavenie Ujo Ľubo "Zuzanka a Mikuláš", Mikuláš, Vianočná besiedka

JANUÁR -  Práva dieťaťa v praxi, zimná turistická vychádzka, divadielko CILILING,  O najkrajšieho snehuliaka, triednické RZ - Školská pripravenosť

 FEBRUÁR - cvičenie v telocvični ZŠ, rozprávkový karneval,  učiteľky hrajú deťom   rozprávku

 MAREC -  športová prehliadka, predplavecká príprava, veľká noc - jarné zvyky, exkurzia do  mestskej knižnice, Deň pre vaše dieťa - deň otvorených dverí

 APRÍL -  jarná turistická vychádzka, dopravná výchova BECEP, enviromentálna výchova Deň  Zeme, exkurzia k policajtom

 MÁJ -  cvičenie v telocvični ZŠ, záchranná služba FALK, Deň rodiny, Majáles,

 JÚN -  MDD, rozlúčka predškolákov, návšteva v ZŠ, Noc pedškolákov, Detský folklórny festival SPIEVAJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ...

 Ďalej do edukačného procesu  zaraďujeme aj mimoriadne športové a kultúrno - spoločenské akcie

deti.gif